tặng

sự kiện3
Linh vật DHMS

tặng đến Quỹ Phoenix, Cuộc gây quỹ DHMS PTSA hàng năm của chúng tôi! Nhờ sự hào phóng của cộng đồng của chúng tôi thông qua các khoản đóng góp được khấu trừ thuế của bạn, Quỹ Phoenix hỗ trợ phần lớn các hoạt động của sinh viên, giáo viên và cộng đồng bao gồm các lễ kỷ niệm trở lại trường, các sự kiện xã hội toàn trường, trợ cấp lớp học cho giáo viên, đánh giá cao nhân viên, thăm tác giả, Lên lớp 8, và nhiều hơn nữa! Của bạn

Mọi đóng góp đều giúp ích, bất kể nhỏ như thế nào. Cảm ơn bạn đã đóng góp để giúp DHMS trở thành trải nghiệm tốt nhất cho học sinh trung học cơ sở của chúng tôi. Đóng Góp Ngay để hỗ trợ trường học của chúng tôi!

sự kiện4                sự kiện1