Bản tin Phoenix Post

DHMS PTSA sẽ gửi các bản cập nhật và thông tin quan trọng qua bản tin email hàng tuần, Bài Phượng Hoàng. Để đăng ký, hãy soạn PHOENIXPOST gửi 22828. Bạn cũng có thể đăng ký Danh sách email DHMS PTSA tại đây!

Nếu bạn chọn CÓ HƯỚNG DẪN PTA trên ParentVUE, bạn sẽ tự động được thêm vào danh sách email DHMS PTSA sau này. Bạn luôn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào.

Các liên kết của Phoenix Post:

11 Tháng Mười
4 Tháng Mười
Tháng Chín 27, 2021
Tháng Chín 20, 2021
Tháng Chín 13, 2021
Tháng Chín 6, 2021
Tháng Tám 30, 2021
Tháng Tám 23, 2021
Tháng Tám 16, 2021
Tháng Tám 9, 2021
Tháng Tám 2, 2021