Bản trình bày Smart Talk

Nếu bạn đã bỏ lỡ sự kiện Smart Talk vào Thứ Tư, ngày 19 tháng 2020 năm XNUMX, bạn có thể xem slide thuyết trình ở đây và xem bài thuyết trình của Debbie Pearson tại đây. Các trang trình bày của Christina Frank có thể được tìm thấy nhấn vào đây..