Linh phục

Hãy thể hiện tinh thần học đường DHMS của bạn! Cửa hàng DHMS Spiritwear mở cửa định kỳ quanh năm. Đơn đặt hàng có thể được đặt trực tuyến để đặt trước, và được giao cho sinh viên khi họ đến nơi. Khi có sẵn, hãy tìm liên kết trực tuyến để đặt hàng trên Phoenix Post và thông qua liên lạc email DHMS.

Liên hệ Spiritwear@dhmsptsa.org với bất kỳ câu hỏi.