Đồ dùng học tập 2021-2022

Đồ dùng học tập chung:

 • Chất kết dính 2 hoặc 3 inch (có thể thêm một chất kết dính để giữ ở nhà để thay thế vào giữa năm)
 • Gói bộ chia - ít nhất 10
 • Gói giấy rời (nhiều gói)
 • Gói giấy kẻ ô vuông
 • 2 vở soạn (để ở trường)
 • Túi bút chì
 • Dụng cụ gọt bút chì nhỏ có ngăn đựng dao bào
 • Thước
 • Tô màu chữ
 • Bút chì - nhiều hộp
 • Bút chì màu (gói)
 • Bút xanh hoặc đen
 • cục tẩy
 • Dấu xóa khô
 • 3 × 3 gói ghi chú
 • Keo dính

Khác:

 • Khăn giấy (2 hộp)
 • Khăn lau Clorox (1 hộp đựng)
 • Chai nước
 • Tai nghe nhét tai có dây không đắt tiền (dành cho iPad)