Chuyên gia và nhân viên hỗ trợ

Họ tên Chức vụ Hình chụp
Steve Ellis Người giám sát nhận phòng
Regina Boyd Giáo viên Tài nguyên cho Năng khiếu Ảnh của Regina Boyd
KaMyka Glenn Điều phối viên Công bằng và Xuất sắc Tiến sĩ KaMyka Glenn
Heather Donaldson Huấn luyện viên toán thạch nam donaldson
Sally Donnelly Chuyên gia đọc và giáo viên chính Sally Donnelly
Joel Gildea Điều phối viên Công nghệ Giảng dạy joel gildea
Nghèo Vi Shah Điều phối viên kiểm tra Poorvi shah
Susan Cleary Chuyên viên điều trị phục hồi chức năng
Valerie Budney Trị liệu vật lý
Fanaye Gessesse Trị liệu bằng lời nói
Đồi Shevelle Điều phối viên an toàn đồi shevelle
húng quế Quentin Kỹ thuật viên
nhãn hiệu Richardson Thay thế dựa trên trường học
Andreia Martins De Farias Thay thế dựa trên trường học Andreia Farias
Lisa Nasr Thay thế dựa trên trường học lisa nasr