Bóng rổ nam

Lịch trình thử:

Ngày Địa Chỉ Sự kiện Thời gian
1 / 3 / 2023 Phòng tập thể dục chính Lớp 7 & 8 2: 45-4: 10 PM
1 / 4 / 2023 Phòng tập thể dục chính Lớp 6th 2: 45-4: 10 PM
1 / 5 / 2023 Phòng tập thể dục chính Gọi lại (Lớp 6, 7, 8) 2: 45-4: 10 PM