Bóng đá nam

Lịch thi đấu:

Ngày Địa Chỉ Đối thủ Thời gian
11 / 10 / 2022 Dorothy Hamm DHMS đấu với Jefferson 3:30
11 / 15 / 2022 Kenmore DHMS VS Kenmore 3:30
11 / 17 / 2022 Williamsburg DHMS VS Williamsburg 3:30
11 / 21 / 2022 Dorothy Hamm DHMS VS Kenmore 3:30
11 / 29 / 2022 Dorothy Hamm DHMS VS Williamsburg 3:30
12 / 1 / 2022 Dorothy Hamm DHMS đấu với Gunston 3:30
12 / 6 / 2022 Dorothy Hamm DHMS đấu với Swanson 3:30
12 / 8 / 2022 Gunston DHMS đấu với Gunston 3:30