Tiêu chí lựa chọn đội

Số lượng học sinh được phép trong một số đội có thể bị giới hạn do kích thước đội hình cho phép. Đối với những đội này, một thử nghiệm sẽ được tiến hành. Tại buổi tập thử, tất cả các vận động viên sẽ được tạo cơ hội để thể hiện tài năng của mình và giành được một suất trong danh sách. Cơ sở lựa chọn đội sẽ do huấn luyện viên quyết định. Huấn luyện viên sẽ đưa ra các tiêu chí rõ ràng và nhất quán cho thời gian tập thử. Các tiêu chí có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở các chỉ số sau:

  • Thể hiện các kỹ năng cần thiết
  • Thể hiện thể chất
  • Thể hiện tinh thần thể thao tốt và tinh thần đồng đội
  • Thể hiện hành vi và thái độ tích cực

Học sinh phải thử sức cho các đội mỗi năm; lựa chọn đội sẽ dựa trên các tiêu chí lựa chọn thay vì cấp lớp.