Kỳ vọng cho các vận động viên học sinh

Dorothy Hamm Middle School giữ các vận động viên của mình theo tiêu chuẩn cao. Các vận động viên sinh viên được coi là đại diện hoặc cả trường học và cộng đồng của chúng ta. Đại diện AS của Dorothy Hamm, các vận động viên sinh viên được mong đợi sẽ tuân thủ tất cả các quy tắc thể thao và trường học.

Tất cả các vận động viên phải:

  • Hành động một cách có trách nhiệm mọi lúc.
  • Tham dự và đến đúng giờ để thực hành và trò chơi.
  • Không sử dụng ngôn ngữ hoặc cử chỉ thô tục hoặc tục tĩu.
  • Thể hiện tinh thần thể thao tốt và sự tôn trọng đối với cán bộ, huấn luyện viên và các vận động viên đồng đội.
  • Chơi công bằng, chơi hết mình và nỗ lực hết mình trong luyện tập và thi đấu.
  • Đối xử với các vận động viên học sinh khác bằng sự tôn trọng và phẩm giá.

Thỏa thuận Tham gia Thể thao / Đồng khóa của Trường Công lập Arlington