Cô gái bóng đá

Trò chơi

Thời gian trận đấu: 3:30 chiều

Ngày 27 tháng XNUMX - DHMS @ Williamsburg
Ngày 29 tháng XNUMX - DHMS @ Jefferson
Ngày 3 tháng XNUMX - Gunston @ DHMS
Ngày 4 tháng XNUMX - DHMS @ Swanson
Ngày 6 tháng XNUMX - Kenmore @ DHMS
Ngày 11 tháng XNUMX - DHMS @ Gunston
Ngày 13 tháng XNUMX - DHMS @ Kenmore
Ngày 18 tháng XNUMX - Williamsburg @ DHMS