Bảo hiểm tai nạn sinh viên

Sinh viên không có bảo hiểm y tế phải mua bảo hiểm tai nạn để tham gia các môn thể thao liên trường. Các chấn thương xảy ra tại các sự kiện thể thao và các hoạt động khác của trường không thuộc trách nhiệm tài chính của Trường Công lập Arlington. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem thông tin bảo hiểm và các mẫu đăng ký. Bảo hiểm tai nạn này dành cho TẤT CẢ SINH VIÊN bất kể tình trạng công dân.

Bảo hiểm tai nạn sinh viên

Bảo hiểm tai nạn sinh viên (tiếng Tây Ban Nha)

Trợ cấp y tế Virginia
Học sinh mang Quốc tịch, Công dân Hoa Kỳ, hoặc có tình trạng nhập cư thuận lợi có thể đủ điều kiện nhận Medicaid, chương trình bảo hiểm y tế miễn phí của Virginia dành cho trẻ em. Thông tin về chương trình đó có thể được tìm thấy nhấp vào ĐÂY .