Quần Vợt

Quần vợt nam và nữ

Ngày đối sánh

DHMS chơi tất cả các trận đấu AWAY
Thời gian trận đấu: 3:00 chiều
Giải vô địch: 12 giờ trưa


Ngày 27 tháng XNUMX - DHMS @ Williamsburg (Yorktown HS)
Ngày 29 tháng XNUMX - DHMS @ Jefferson
Ngày 3 tháng XNUMX - DHMS @ Gunston
Ngày 4 tháng XNUMX - DHMS @ Swanson (Bluemont)
Ngày 6 tháng XNUMX - DHMS @ Kenmore
Ngày 12 tháng XNUMX - Giải đấu đôi vô địch @ Bluemont
Ngày 13 tháng XNUMX - Giải đấu đơn vô địch @ Bluemont