Dĩa nhựa tối thượng

Cậu bé ném đĩa cuối cùng

Thời gian trận đấu: 3:00 chiều
Trò chơi gia đình DHMS chơi trên Sân bóng chày

Ngày trò chơi
Ngày 19 tháng XNUMX - DHMS @ Swanson
Ngày 21 tháng XNUMX - Williamsburg @ DHMS
Ngày 28 tháng XNUMX DHMS @ Kenmore
Ngày 29 tháng XNUMX DHMS @ Gunston
Ngày 3 tháng XNUMX - Jefferson @ DHMS

 

Cô gái cuối cùng Frisbee

Thời gian trận đấu: 3:00 chiều
Trò chơi gia đình DHMS chơi trên Sân bóng chày

Ngày trò chơi
Ngày 17 tháng XNUMX - DHMS @ Swanson
Ngày 19 tháng XNUMX - Williamsburg @ DHMS
Ngày 26 tháng XNUMX - DHMS @ Kenmore
Ngày 31 tháng XNUMX - DHMS @ Gunston
Ngày 2 tháng XNUMX - Jefferson @ DHMS