Trung tâm cuộc gọi công nghệ

Trường Công Lập Arlington sẽ khai trương Trung Tâm Gọi Công Nghệ Gia Đình để hỗ trợ kỹ thuật cho học sinh và phụ huynh vào Thứ Ba, ngày 8 tháng 7. Trung tâm này sẽ mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Năm, từ 9 giờ sáng - 7 giờ tối và Thứ Sáu từ 6 giờ sáng - XNUMX giờ chiều. Hỗ trợ sẽ có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Nếu con bạn đang gặp sự cố kỹ thuật với thiết bị của chúng, hãy làm theo ba bước sau:

  1. Sử dụng những hướng dẫn gỡ rối này. Những hướng dẫn này bao gồm các vấn đề kỹ thuật phổ biến nhất mà sinh viên gặp phải.
  2. Gọi cho Tổng đài Công nghệ Gia đình theo số 703-228-2570, đặc biệt nếu bạn đang gặp sự cố kết nối hoặc sự cố với GlobalProtect.
  3. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề, bạn có thể gửi yêu cầu trợ giúp công nghệ sinh viên.