Cập nhật iOS

Quá trình này có thể mất 20-40 phút

Bạn cần ít nhất 50% pin để cập nhật hoặc được cắm vào nguồn điện và bạn cần ít nhất 6 GB dung lượng để cập nhật iOS. Nếu bạn không có đủ pin hoặc dung lượng, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi. Vui lòng xóa bất kỳ ảnh hoặc video nào không cần thiết cho trường học.

    1. Mở ứng dụng Cài đặt
    2. Nhấp vào “Chung” ở bên trái rồi “Cập nhật phần mềm” ở bên phải.
    3. Nhấp vào “Tải xuống và cài đặt”. Nếu nó cho biết “iPad của bạn đang chạy bản cập nhật phần mềm mới nhất ……” thì bạn không cần cập nhật.
    4. Nhấp chuột ở đây để biết hướng dẫn chi tiết hơn để cập nhật iOS.